Expo 60+ | Beurs | Seminarie | Innovatie | Zorgsector

De vakbeurs voor de zorgsector

I2C

De Innovation to Care Innovatie Awards

Dit jaar is voor de 6de maal de I2C Innovatie-awards uitgereikt in 3 categorieën:

I2C concept

I2C Concept staat open voor innovatieve ontwerpen van (bepaalde ruimtes in) zorginstellingen. Het gaat hierbij dus om totaalconcepten die in hun geheel het comfort, de sfeer, de huiselijkheid en de duurzaamheid van de ruimte ten goede komen. Bij I2C-concept speelt de inbreng van de (interieur)architect meestal een belangrijke rol, wat echter niet wil zeggen dat ook opdrachtgevers zich hiervoor niet kandidaat kunnen stellen.

I2C Tools

Bij I2C Tools gaan we op zoek naar specifieke hulpmiddelen of vondsten die het verblijf van de bewoners of het werk van het personeel vergemakkelijken. Het moet gaan om ideeën die nog niet gecommercialiseerd zijn door bepaalde fabrikanten, maar die daar eventueel wel voor in aanmerking kunnen komen.

I2C Industry (powered by MedCare.be)

I2C Industry is gefocust op specifieke innovaties van bedrijven die relevant zijn voor de zorgsector. Zowel innovaties die al gecommercialiseerd zijn als innovaties die nog in prototype-fase zitten, komen hiervoor in aanmerking. Voor elk van de drie categorieën zal zowel de vakjury als de publieksjury een winnaar naar voren schuiven.

Meer informatie vindt u op www.i2c.be

Projecten I2c 2013 | winnaars